Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập
| English

 Trình soạn Nội dung

Hiện biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ở nước ngoài được áp dụng theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 (Thông tư 264) và Thông tư số 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC (Thông tư 113).

Cơ quan đại diện xin trân trọng thông báo và xin mời theo dõi toàn văn hai thông tư chi tiết tại đây (264-btc.signed.pdf và TT+113.pdf).

Xin trân trọng cảm ơn.

  • BNG.jpg

  •   ​Điện thoại liên hệ lãnh sự quán
    (00-7-343) 2530280 (81,83,84)
    Bản đồ​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • baohocongdan.gif​​
  • CLS.jpg

  • TCDL.jpg

    Về đầu trang