TIỂU SỬ

Tổng Lãnh sự Đinh Văn Đông

 

----------------------

TLS DVD. 4x6.jpg

- Ngày sinh: 30 tháng 06 năm 1964

- Hàm Ngoại giao: Trưởng Cơ quan Đại diện

- Gia đình:  Vợ, hai con trai và một con gái

- Ngôn ngữ: tiếng Nga

Thời gianNơi làm việc và ​chức vụ côngtác
1986-1996​Giảng viên tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
1998-2002​Nhân viên Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
2002-2003Chuyên viên Trung tâm Thông tin Kinh tế đối ngoại Bộ Ngoại giao Việt Nam.
2003-2008Chuyên viên tại Trung tâm Thông tin Kinh tế đối ngoại của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
2008-2009Chuyên viên của Ủy ban Nhà  nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
2009-2012Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga.
2012-2013Chuyên viên của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
2013-2016Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
2016-2017Quyền Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòngỦy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Từ tháng 3 năm 2017Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
11/03/2021Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Yekaterinburg, Liên bang Nga.​

 

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​