​​​​
Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ekaterinburg

Địa chỉ: 22 Karla Libknesta Street Ekaterinburg, 620075 - Nga
Điện thoại: (00-7-343) 2530280 (81,83,84)
Email: vnconsul_eka@yahoo.com


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​