Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 25/11 đến 26/11/2021 với chủ đề "Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia". 

     Số lượng đại biểu chính thức tối đa 250 đại biểu có độ tuổi không quá 40 có quốc tịch Việt Nam. Cụ thể, 100 đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu có trình độ tiến sĩ trở lên, đang sinh sống, học tập, làm việc trong và các trường Đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học – công nghệ mũi nhọn trong nước và quốc tế tại Việt Nam, các cá nhân tiêu biểu với các thành tích xuất sắc liên quan đến các nội dung của diễn đàn; 150 đăng ký tự do là trí thức trẻ Việt Nam, có trình độ thạc sĩ trở lên (ưu tiên là tiến sĩ hoặc đang trong quá trình thực hiện nghiên cứu sinh), đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước, có hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến các nội dung của Diễn đàn; có các giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung thực tiễn phù hợp của Diễn đàn; có ít nhất 01 bài báo hoặc công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp trí khoa học uy tín.

     Hình thức tổ chức phiên chính thức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV: trực tiếp và trực tuyến, trong đó, điểm cầu Trung ương tại thành phố Hà Nội (dành cho các đại biểu đang sinh sống, học tập, nghiên cứu, công tác tại thành phố Hà Nội).

    Đại biểu đăng ký tham dự Diễn đàn tại địa chỉ http://trithuctrevietnam.vn/ đến hết ngày 25/10/2021.

      Thông tin chi tiết về các diễn đàn trực tuyến tại website: http://trithuctrevietnam.vn/ và fanpage: https://www.facebook.com/trithuctrevietnam./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​