Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg tổ chức​ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

          Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Liên ban Nga, ngày 28/4/2022, tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, Liên bang Nga, Chi bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

        Đại hội đã đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025, bầu ra Cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí: 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 Chi ủy viên. Hiện nay, Chi bộ có 18 đ/c Đảng viên gồm các đ/c là cán bộ của Tổng lãnh sự quán và các lưu học sinh ưu tú tại địa bàn.

          Bên cạnh tổ chức Đại hội, Chi bộ cũng đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú và trao quyết định Đảng viên chính thức cho 02 Đảng viên dự bị tại Chi bộ./.

2.jpg

3.jpg

4.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​