Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quỹ phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm. Ngày 28/04/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã thành lập Ban tổ chức vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Nội dung lời kêu gọi xin đọc dưới đây:

1.jpg

2.jpg

Trân trọng./.

 

 

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​