Thông báo về việc Tạm dừng khai báo y tế Covid-19 từ 27/04/2022

​          Ngày 26/04/2022, Bộ Y tế có công văn số 2118/BYT-MT thông báo tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00h00 phút ngày 27/04/2022. Nội dung chi tiết xin nhấn vào đường link: 2118/BYT-MT.

          Các yêu cầu khác về xét nghiệm, tự theo dõi sức khỏe, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vẫn được thực hiện theo quy định tại công văn số 1265/BYT-DP ngày 16/03/2022 của Bộ Y tế.

​          Trân trọng./.

          

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​