Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
| English

 Cán bộ Tổng Lãnh sự quán

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC CHXNCN VIỆT NAM TẠI EKATERINBURG

Địa chỉ: 22 Karla Libknekhta str., Ekaterinburg, Russian Federaion, 620075

Điện thoại: 007 343 2530280, Fax: 007 343 2530282

Email: consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn, vietnamconsul.eka2015@yahoo.com


1.Ông Ngô Phương Nghị Tổng Lãnh sự
Điện thoại cơ quan: + 7 343 253 0280

2. Ông Nguyễn Hoàng Lâm  – Lãnh sự, Bảo hộ công dân​
Điện thoại cơ quan: + 7 343 253 0281

3.Ông Đoàn Phan Thường Lãnh sự, Cộng đồng
Điện thoại cơ quan: + 7 343 253 0283
 


Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:397b379f-eb52-60c7-dac6-1ce5ef199c2d
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:397b379f-eb52-60c7-dac6-1ce5ef199c2d
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:397b379f-eb52-60c7-dac6-1ce5ef199c2d
    Về đầu trang