​​​​
Tông Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ekaterinburg

Địa chỉ: 22 Karla Libknekhta str., Ekaterinburg, Russian Federation, 620075
Điện thoại: 007 343 2530280 (81,83,84)
Fax: 007 343 2530282
Email: consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn, vietnamnconsul.eka2015@yahoo.com

Đường dây nóng Bảo hộ công dân:  +7 963 038 9808​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​